HomeAmfetamine7.2.2 Demografische kenmerken algemene bevolking

7.2.2 Demografische kenmerken algemene bevolking

Let op: er zijn nieuwe kerncijfers over amfetaminegebruik in 2021, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

De cijfers over het gebruik van amfetamine kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond en stedelijkheid. Het aantal laatste-maand-gebruikers van amfetamine in de steekproef is te klein om nader uit te splitsen naar deze demografische kenmerken.

Geslacht

Vrouwen gebruiken minder amfetamine dan mannen, dit is vanaf 2015 onveranderd. Het percentage volwassenen vrouwen (3,2%) dat ooit amfetamine gebruikte ligt twee keer zo laag als onder mannen (5,9%) (tabel 7.2.2). Het percentage volwassen dat in het laatste jaar amfetamine gebruikte verschilt niet tussen mannen (1,5%) en vrouwen (1,2%). In 2020 is het verschil in laatste-jaar-amfetaminegebruik tussen mannen en vrouwen kleiner geworden. Sinds 2015 gebruikten mannen ongeveer twee keer zo vaak als vrouwen, in 2020 is dit nog 1,3 keer zo vaak.

7.2.2 Gebruik van amfetamine in de bevolking van 18 jaar en ouder naar geslacht. Peiljaar 2020

Leeftijd

Amfetaminegebruik in het laatste-jaar (recent) komt het meeste voor onder twintigers. In de leeftijdsgroepen 25-29 gebruikte 4,1% in het laatste-jaar amfetamine, in de groep 20-24 jarigen lag dat percentage iets lager (3,4%). Ongeveer een op de tien dertigers en 25-29 jarigen hebben ooit amfetamine gebruikt. Een groot deel van de mensen die ooit amfetamine gebruikten stopt daar op latere leeftijd mee. In de hogere leeftijdsgroepen wordt de groep mensen die in het laatste jaar amfetamine gebruikten steeds kleiner.

In de LSM-A (bijlage A2) werd aan laatste-jaar-gebruikers van amfetamine gevraagd wanneer zij dit voor het eerst hadden genomen. De helft van de volwassen Nederlanders die in het afgelopen jaar amfetamine gebruikten, gebruikte dit middel tussen hun 18de en 24ste levensjaar voor het eerst. Een kwart van de amfetaminegebruikers was jonger dan 18 jaar toen ze voor het eerst gebruikten, en een kwart was ouder dan 24 jaar. De gemiddelde startleeftijd van alle gebruikers is 21,4 jaar, dit is voor mannen (21,5 jaar) en vrouwen vrijwel gelijk (21,1 jaar).

Figuur 7.2.2         Gebruik van amfetamine in de bevolking van 18 jaar en ouder, naar leeftijdsgroep. Peiljaar 2020

Opleidingsniveau

Het gebruik van amfetamine is het hoogst onder middelbaar en hoogopgeleiden. Middelbaar (5,2%) en hoogopgeleiden (5,3%) hebben twee keer zo vaak ervaring met amfetamine als laagopgeleiden (2,3%) (tabel 7.2.2). Voor gebruik in het laatste jaar geldt dat hoogopgeleiden (1,7%) meer gebruiken dan laagopgeleiden (0,8%), het gebruik van middelbaar opgeleiden (1,2%) ligt daar tussenin.

Tabel 7.2.3           Gebruik van amfetamine in de bevolking van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveauI. Peiljaar 2020

Migratieachtergrond

Het percentage volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond dat ooit amfetamine heeft gebruikt (2,3%) is lager dan het percentage volwassenen met een Nederlandse- (4,7%) of Westerse (5,9%) migratieachtergrond (tabel 7.2.3). De percentages voor gebruik in het laatste jaar verschillen niet significant van elkaar.

Tabel 7.2.4           Gebruik van amfetamine in de bevolking van 18 jaar en ouder naar migratieachtergrondI. Peiljaar 2020

Stedelijkheid

Gebruik van amfetamine komt meer voor in (grote) steden dan elders (tabel 7.2.4). Het gebruik van amfetamine ligt onder bewoners van (zeer) sterk stedelijke gebieden hoger dan in de matig stedelijke – en weinig/niet stedelijke gebieden.

Tabel 7.2.5           Gebruik van amfetamine in de bevolking van 18 jaar en ouder naar stedelijkheidI. Peiljaar 2020

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.