HomeKetamine14.2 Gebruik: volwassenen

14.2 Gebruik: volwassenen

14.2.1 Kerncijfers en trends volwassen bevolking

Let op: Er zijn nieuwe kerncijfers over ketaminegebruik in 2023, deze zijn te vinden in de Kerncijfertabel Gezondheidsenquête. De gegevens worden later dit jaar verwerkt in de paragrafen, wanneer ook de aanvullende analyses en significantie toetsen zijn uitgevoerd.

In het kort: In 2022 heeft 2,6% van de volwassen bevolking ooit ketamine gebruikt en 0,8% deed dit in het afgelopen jaar. De stijging in het laatste-jaar-gebruik van ketamine lijkt in 2022 te stabiliseren. Het gebruik ooit in het leven nam in 2022 wel weer verder toe.

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van ketamine in de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A), uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. De LSM-A is een onderzoek dat parallel loopt aan de Gezondheidsenquête en dieper ingaat op het gebruik van alcohol, drugs, tabak en andere middelen.

Kerncijfers over ketaminegebruik in de bevolking van 18 jaar en ouder zijn vanaf 2016 tweejaarlijks beschikbaar. Voor meer informatie over de Leefstijlmonitor zie bijlage A2.

Kerncijfers 2022

In 2022 had naar schatting 1 op de 40 volwassenen ooit in het leven ketamine gebruikt. Dat komt neer op ongeveer 360 duizend Nederlanders. In het laatste jaar had 0,8% ketamine gebruikt en in de laatste maand 0,3%. Het gebruik ligt lager dan van stimulerende middelen zoals ecstasy en cocaïne, en op ongeveer hetzelfde niveau als psychedelische middelen zoals paddo’s, truffels en 2C-B.

Tabel 14.2.1 Percentage en absoluut aantal ketaminegebruikers in de bevolking van 18 jaar en ouder. Peiljaar 2020

Trends in gebruik

  • Het ooitgebruik van ketamine onder volwassenen is, na een eerdere stijging tussen 2018 en 2020, in 2022 verder toegenomen (2,6%). Ten opzichte van de eerste meting in 2016 (1,1%) is het ooitgebruik ruim verdubbeld, al gaat het om relatief lage percentages.
  • De eerdere toename in het laatste-jaar-gebruik van ketamine (2016-2020) lijkt in 2022 mogelijk te stabiliseren (0,8%). Dergelijke signalen zien we bijvoorbeeld ook bij de Nederlandse drugstestlocaties, waar er in 2021 en 2022 minder ketaminemonsters zijn aangeleverd dan in de jaren daarvoor (lees meer over de ketaminemarkt op deze pagina).
  • Het laatste-maand-gebruik ligt al jaren stabiel rond 0,2%-0,3%.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.