HomeNPS8.3.2 Studenten

8.3.2 Studenten

In het kort: Deze onderzoeken laten zien dat het NPS-gebruik onder MBO- en HBO-studenten (16 en 17 jaar) tussen 2015 en 2019 stabiel is gebleven. Onder studenten op de universiteit lijkt het NPS-gebruik in 2020 hoger te liggen dan onder HBO-studenten.

Snel naar:

Om een beeld te krijgen van het middelengebruik onder jongeren van 16 t/m 18 jaar, onderzoekt het Trimbos-instituut sinds 2015 elke twee jaar het middelengebruik onder MBO- en HBO-studenten in deze leeftijdsgroep met de Middelenmonitor MBO-HBO ​[1–3]​. Deze monitor onderzocht ook het NPS-gebruik onder 16-18 jarige studenten van het MBO en het HBO. Het gaat om een landelijk onderzoek. In 2019 namen 4.167 studenten deel aan het onderzoek ​[1]​.

Daarnaast is in 2021 voor het eerst een grootschalig onderzoek verricht naar de mentale gezondheid en middelengebruik onder studenten van het hoger onderwijs (HBO en WO). Ook deze monitor zal iedere twee jaar worden uitgevoerd. Deze Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs is ontwikkeld en uitgevoerd door een consortium van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de brancheorganisatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GGD GHOR Nederland) en het Trimbos-instituut (zie bijlage B9). Deze monitor is gestart vanwege zorgen over de mentale gezondheid, het middelengebruik en de interactie tussen die twee factoren onder studenten ​[4]​. In 2022 namen 28.442 studenten deel, verdeeld over 15 instellingen voor hoger onderwijs ​[5]​. Het middelengebruik werd vergeleken tussen studenten in het HBO en studenten op de universiteit, maar werd voor zowel 2C-B als 4-FA niet getoetst op statistische significantie.

Er is een zekere mate van overlap tussen de doelgroepen in deze onderzoeken, bijvoorbeeld HBO-studenten. De onderzoeken zijn door verschillen in de methode van dataverzameling en leeftijdsgroepen niet vergelijkbaar.

De cijfers over het NPS-gebruik uit deze verschillende onderzoeken zijn samengevat in de tabellen onderaan de pagina.

Studenten van het MBO en HBO

De Middelenmonitor MBO-HBO gaf voor het NPS-gebruik in 2015, 2017 en 2019 het volgende beeld ​[1]​. NPS zoals 4-FA en 2C-B zijn in 2017 en 2019 in de monitor onderzocht.

 • Studenten van het MBO en HBO hebben meer ervaring met 2C-B dan met 4-FA. Het ooit-gebruik van 2C-B is ongeveer vier keer lager dan voor ecstasy en ongeveer evenveel als voor amfetamine.
 • Ook het laatste-maand-gebruik van 2C-B ligt wat hoger dan dat van 4-FA.
 • Het ooit- en laatste-maand-gebruik van 2C-B is tussen 2017 en 2019 stabiel gebleven, maar het ooit-gebruik van 4-FA is significant gedaald van 1,9% in 2017 naar 0,5% in 2019. 4-FA-gebruik is waarschijnlijk gedaald na gezondheidswaarschuwingen eind 2016 en het verbod van 4-FA op 25 mei 2017 (zie § 8.1). Het laatste-maand gebruik is stabiel gebleven maar was al op een zeer laag niveau met 0,2%.
 • Meer jongens dan meisjes hebben ervaring met 2C-B en 4-FA in 2019; dit was ook zo voor het laatste-maand-gebruik van 2C-B (maar niet voor 4-FA).

Studenten van het HBO en de universiteiten

 • Minder dan een op de tien (8,6%) van de studenten gebruikte 2C-B ooit in het leven. Dit percentage ligt op de universiteit (11,0%) hoger dan in het HBO (6,8%).
 • Een kleiner deel (5,2%) gebruikte 2C-B in het afgelopen jaar en 1,1% gebruikte 2C-B in de afgelopen maand. Ook hier lag het gebruik bij studenten op de universiteit hoger dan bij studenten in het HBO.
 • Minder dan een op de twintig (3,5%) van de studenten gebruikte 4-FA ooit in het leven. Dit percentage ligt op de universiteit (4,3%) hoger dan in het HBO (3,0%).
 • Een kleiner deel (0,8%) gebruikte 4-FA in het afgelopen jaar en 0,1% gebruikte 4-FA in de afgelopen maand. Ook hier lijkt het gebruik bij studenten op de universiteit hoger te liggen dan bij studenten in het HBO.

Tabel 8.3.2           Percentage 2C-B-gebruikers onder studenten

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Dorsselaer S, De Beurs D, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2019. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 2. 2.
  Verdurmen JE, Van Dorsselaer S, Monshouwer K. Factsheet: Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2015. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.
 3. 3.
  Tuithof M, Van Dorsselaer S, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2017. Utrecht: Trimbos-instituut; 2018.
 4. 4.
  Dopmeijer JM, Nuijen Jasper, Busch MCM, Tak NI. Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs Deelrapport I Mentale gezondheid van studenten in het hoger onderwijs. Utrecht, the Netherlands: RIVM, GGD GHOR, Trimbos-instituut; 2021 p. 1–116.
 5. 5.
  Dopmeijer JM, Nuijen Jasper, Busch MCM, Tak NI. Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs Deelrapport II Middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs. Utrecht, the Netherlands: RIVM, GGD GHOR, Trimbos-instituut; 2021 p. 1–123.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.