HomeNPS8.3.2 Studenten

8.3.2 Studenten

Studenten van het MBO en HBO

De Middelenmonitor MBO-HBO onderzocht in 2015, 2017 en 2019 het middelengebruik onder 16-18-jarige studenten van het MBO en het HBO. Het gaat om een landelijk onderzoek. In 2019 namen 4.167 studenten deel aan het onderzoek ​[1]​. NPS zoals 4-FA en 2C-B zijn in 2017 en 2019 in de monitor onderzocht.

  • Studenten van het MBO en HBO hebben meer ervaring met 2C-B dan met 4-FA. Het ooit-gebruik van 2C-B is ongeveer vier keer lager dan voor ecstasy en ongeveer evenveel als voor amfetamine.
  • Ook het laatste-maand-gebruik van 2C-B ligt wat hoger dan dat van 4-FA.
  • Het ooit- en laatste-maand-gebruik van 2C-B is tussen 2017 en 2019 stabiel gebleven, maar het ooit-gebruik van 4-FA is significant gedaald van 1,9% in 2017 naar 0,5% in 2019. 4-FA-gebruik is dus gedaald na gezondheidswaarschuwingen eind 2016 en het verbod van 4-FA op 25 mei 2017 (zie § 8.1). Het laatste-maand gebruik is stabiel gebleven maar was al op een zeer laag niveau met 0,2%.
  • Meer jongens dan meisjes hebben ervaring met 2C-B en 4-FA in 2019; dit was ook zo voor het laatste-maand-gebruik van 2C-B (maar niet voor 4-FA).

Tabel 8.3.2           Gebruik van 4-FA en 2C-B onder studenten van het MBO en HBO (16-18 jaar). Peiljaar 2019

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Van Dorsselaer S, De Beurs D, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2019. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype