HomeTabak12.3.2 Demografische kenmerken scholieren regulier onderwijs

12.3.2 Demografische kenmerken scholieren regulier onderwijs

Leeftijd

Met roken wordt al vroeg begonnen.

 • In alle onderzoeksjaren was er een groot verschil tussen 12- en 16-jarigen in de mate waarin ooit, maandelijks of dagelijks werd gerookt (zie onderstaand figuur).
 • De daling tussen 2007 en 2017 in het percentage ooitrokers en laatste-maand-rokers deed zich in alle leeftijdsgroepen voor. In 2017 rookte 4,1% van de 16-jarige scholieren dagelijks. In 2007 rookte nog 11,4% van de 16-jarigen dagelijks (zie onderstaand figuur).

Geslacht

 • In 2019 zijn er geen statistisch significante verschillen gevonden tussen meisjes en jongens in de mate van roken ​[1]​. Het ooit roken lag bij de meisjes op 16,5% en lag bij de jongens op 17,4%. Het roken in de afgelopen maand lag bij de meisjes op 7,3% en lag bij de jongens op 8,1%. Het dagelijks roken lag bij de meisjes op 1,6% en lag bij de jongens op 2,0%.

Migratieachtergrond

 • Leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak ooit gerookt (12,0%), vergeleken met leerlingen met een westerse migratieachtergrond (21,1%), of een Nederlandse achtergrond (17,7%) ​[1]​. Ook hebben leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond minder vaak gerookt in de afgelopen maand (4,6%), vergeleken met leerlingen met een westerse migratieachtergrond (11,3%), of een Nederlandse achtergrond (8,1%).

Schoolniveau

De daling in het roken in het afgelopen decennium deed zich voor op alle schoolniveaus, maar er zijn nog steeds grote verschillen tussen de schoolniveaus in de mate van roken (zie onderstaand figuur).

Figuur 12.3.2       Roken onder scholieren van 12-16 jaar naar schoolniveau, 2007-2019

 • Na uitsplitsing naar schoolniveau is te zien dat het ooit roken op alle schoolniveaus ongeveer even sterk is gedaald (zie onderstaand figuur). Ondanks de halvering op het VMBO-b van het percentage dat ooit had gerookt, lag in 2019 dit percentage op het VMBO-b nog steeds bijna twee keer zo hoog als op het VWO ​[1]​. Wel vond op het VMBO-b tussen 2017 en 2019 nog steeds een daling plaats, terwijl de daling bij de andere schoolniveaus stagneerde.
 • Het dagelijks roken vertoont eenzelfde trend (zie onderstaand figuur). Tussen 2007 en 2019 daalde op het VMBO-b het percentage dagelijkse rokers van 11,1% naar 4,3%, maar het bleef in 2019 bijna negen maal zo hoog als op het VWO ​[1]​. Wel daalde op het VMBO-b tussen 2017 en 2019 het percentage dagelijkse rokers nog steeds van 6,5% naar 4,3%.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Rombouts M, Van Dorsselaer S, Scheffers-van Schayck T, Tuithof M, Kleinjan M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.