HomeWetgeving en beleid2.1.3 Precursoren

2.1.3 Precursoren

Drugsprecursoren zijn stoffen die middels een chemische reactie in drugs omgezet kunnen worden (‘grondstoffen’).

 • Er zijn drugsprecursoren die ook voor legale doeleinden kunnen worden aangewend. De handel, en de in– en uitvoer daarvan zijn geregeld in de Wet voorkoming misbruik chemicaliën. Deze stoffen zijn ‘geregistreerd’ en vergunningplichtig. De Wmvc verwijst daarbij naar twee Europese verordeningen, waarin lijsten zijn opgenomen van geregistreerde stoffen (Verordeningen 273/2004 en 111/2005).
 • Er worden telkens nieuwe stoffen voor de productie van synthetische drugs geïmporteerd, waartegen niet kan worden opgetreden. Een probleem is dat op grond van art. 10a van de Opiumwet alleen opgetreden kan worden als er voldoende bewijs is dat de stoffen gebruikt gaan worden voor de vervaardiging van drugs, maar dat dan ook bewezen moet worden dat de persoon bij wie ze aangetroffen zijn dat ook wist.
 • Daarnaast zijn er stoffen die alleen voor het vervaardigen van drugs worden gebruikt. Sommige van deze stoffen zijn niet gereguleerd.
 • Om het probleem van de niet-geregistreerde drugprecursoren op te lossen is in afwachting van een oplossing in Europees verband naar een oplossing op nationaal niveau gezocht ​[1]​. Voorgesteld wordt de Wvmc zodanig te wijzigen dat de in- en uitvoer, en het voorhanden hebben van bepaalde chemische stoffen die kunnen worden gebruikt voor de illegale productie van psychotrope stoffen en drugs en waarvan geen legale toepassingen bekend zijn strafbaar wordt. Dit betreft stoffen die niet op grond van de Europese verordeningen zijn geregistreerd en evenmin zijn geplaatst op een lijst van niet-geregistreerde stoffen in de zin van artikel 9, tweede lid, van Verordening 273/2004 dan wel artikel 10, tweede lid, van Verordening nr. 111/2005. De stoffen worden aangewezen bij  ministeriële regeling. Dan kunnen deze stoffen ook aan het verkeer onttrokken worden.  Dit wetsvoorstel is onderdeel van het wetsvoorstel ‘versterking stafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit’ dat in september 2020 naar de Tweede kamer is gestuurd en daar in behandeling is ​[2]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  T.K.34763-12. Reactie op gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over een vangnetbepaling in de Opiumwet: Brief van de minister van Justitie en Veiligheid, 21-12-2018. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2018.
 2. 2.
  T.K.35564. Voorstel van wet houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, 10 september 2020. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal; 2020.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype