HomeLachgas13.2.3 Gebruikspatronen

13.2.3 Gebruikspatronen

In de LSM-A 2020 is gevraagd naar de mate van gebruik van lachgas. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste laatste-jaar-gebruikers het middel incidenteel nemen, maar er is ook een kleine groep die frequent gebruikt.

  • In 2020 gebruikte ruim de helft (54,1%) in het afgelopen jaar een paar keer, maar minder dan maandelijks lachgas. Ongeveer een derde (35,6%) nam lachgas één keer. Frequenter gebruik komt aanzienlijk minder vaak voor: 4,2% nam lachgas maandelijks en de overige 6,1% deed dit vaker dan maandelijks.
  • Deze mate van gebruik ligt op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren.
  • Op de vraag wanneer gebruikers meestal lachgas gebruiken, antwoordde 90,7% dit meestal in het weekend te doen; 7.0% deed het zowel in het weekend als op doordeweekse dagen en 2,2% meestal op doordeweekse dagen.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.