HomeLachgas13.2.3 Gebruikspatronen

13.2.3 Gebruikspatronen

In het kort: In 2022 gebruikte 86% van de laatste-jaar-gebruikers van lachgas minder dan maandelijks en 10,4% maandelijks. Een klein deel (3,7%) gebruikte elke week.

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van lachgas in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

In de LSM-A 2022 is aan de laatste-jaar-gebruikers gevraagd hoe vaak zij lachgas hebben gebruikt. De meesten gebruikten minder dan maandelijks. Een (heel) klein deel gebruikte elke week.

  • In 2022 gebruikte 86% van de laatste-jaar-gebruikers minder dan maandelijks. Ongeveer een op de tien (10,4%) gebruikte maandelijks. Minder dan een op de twintig (3,7%) gebruikte wekelijks lachgas.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.