HomePsychedelica18.3.2 Demografische kenmerken scholieren regulier onderwijs

18.3.2 Demografische kenmerken scholieren regulier onderwijs

In het kort: Het gebruik van paddo’s (ooit, laatste-maand) ligt hoger onder jongens uit het voortgezet onderwijs, dan onder meisjes. Paddogebruik neemt toe met leeftijd.

Snel naar:

Kerncijfers over het gebruik van middelen onder scholieren (12-16 jaar) worden om de twee jaar alternerend verzameld in het Peilstationsonderzoek scholieren (zie bijlage B1) ​[1]​ en de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie. De HBSC-studie vraagt echter niet naar het gebruik van psychedelica, waardoor cijfers over het gebruik van psychedelica (paddo’s en LSD) alleen in de jaren dat het Peilstationsonderzoek is uitgevoerd beschikbaar zijn. Dit jaar zijn de kerncijfers gebaseerd op het Peilstationsonderzoek uitgevoerd in 2019.

Voor scholieren van het regulier onderwijs zijn alleen gegevens beschikbaar voor paddo’s en LSD. Het percentage gebruikers LSD in de steekproef is te klein om nader uit te splitsen.

Geslacht

Jongens hebben vaker ervaring (ooitgebruik) met paddo’s dan meisjes. Ook de maandprevalentie lijkt iets hoger onder jongens dan onder meisjes, maar deze verschillen zijn niet significant ​[1]​.

Leeftijd

Het gebruik van paddo’s neemt toe met leeftijd: paddogebruik komt het meest voor onder 16- jarigen ​[1]​.

Schoolniveau

Het gebruik van paddo’s in de afgelopen maand is onder scholieren van het voortgezet onderwijs het laagst op het VWO, maar de percentages zijn klein en de verschillen niet significant ​[1]​.

Migratieachtergrond

Scholieren met een westerse migratieachtergrond lijken het meest ervaring te hebben met het gebruik van paddo’s maar verschillen tussen groepen zijn niet statistisch significant ​[1]​.

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Rombouts M, Van Dorsselaer S, Scheffers-van Schayck T, Tuithof M, Kleinjan M, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.