HomeGebruik: jongeren en jongvolwassenen18.3.4 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

18.3.4 Uitgaande jongeren en jongvolwassenen

In het kort: Over het algemeen ligt het gebruik van psychedelica onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen hoger dan onder scholieren op reguliere middelbare scholen en de algemene bevolking. Hoewel de meeste psychedelica geen typische uitgaansdrugs zijn, is bekend dat uitgaanders vergeleken met hun leeftijdgenoten uit de algemene bevolking vaker experimenteren met drugs (waaronder psychedelica).

Snel naar:

In het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2020 ​[1]​​ is het middelengebruik in kaart gebracht van 4.824 uitgaande jongeren en jongvolwassenen van 16-35 jaar, die in het afgelopen jaar tenminste één keer een festival of club hebben bezocht. De gegevens werden tussen 28 april en 19 mei 2020 verzameld via een online vragenlijst. Om vertekening door de impact van de eerste coronamaatregelen te voorkomen, werd aan de respondenten gevraagd naar hun middelengebruik in de periode vóór 13 maart 2020, de dag van het invoeren van de eerste coronamaatregelen. De respondenten van deze onderzoeken vormen geen representatieve steekproef van alle uitgaande jongeren en jongvolwassenen (zie bijlage B2). Voor het vergelijken van de resultaten met die uit een eerdere peiling uit 2016 zijn aanvullende analyses uitgevoerd ​[2]​.

De Antenne-monitor ​[3,4]​ volgt het middelengebruik onder uitgaande jongeren in Amsterdam en in de Gooi en Vechtstreek middels vragenlijsten onder wisselende groepen jongeren en jongvolwassenen.

De tabel op deze pagina vat de resultaten samen van uiteenlopende lokale en landelijke studies onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. De cijfers zijn niet vergelijkbaar vanwege verschillen in leeftijdsgroepen en methoden van onderzoek. Bovendien zijn de responspercentages in onderzoeken onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen doorgaans laag (tussen 15% en 25%) en zijn zij ‘op locatie’ of online geworven in plaats van via een representatieve steekproef uit de bevolking, waardoor een vertekening van de resultaten kan optreden. De uitkomsten geven wel een indicatie van verschillen tussen groepen uitgaanders.

Uitgaanders in Nederland

 • In Het Grote Uitgaansonderzoek (HGU) 2020 werden van de klassieke psychedelica truffels het meest gebruikt. Van de jongeren had 22,9% ervaring met truffels en 11,2% had truffels in het afgelopen jaar gebruikt ​[1]​.
 • Daaropvolgend werden van de klassieke psychedelica LSD en paddo’s het meest gebruikt: ongeveer evenveel jongeren uit HGU hadden ervaring met LSD (7,7%) en paddo’s (7,8%). Het laatste-jaar-gebruik van LSD was 4,3% en het laatste-jaar-gebruik van paddo’s was 2,3% ​[1]​.
 • Ayahuasca was van de klassieke psychedelica het minst gebruikte middel. Van de jongeren had 1,0% ervaring met ayahuasca en 0,2% had ayahuasca in het afgelopen jaar gebruikt ​[1]​.
 • Meer mannen dan vrouwen gebruikten psychedelica en het gebruik van LSD was relatief hoog onder 30-35-jarigen ​[1]​.

Uitgaanders in Amsterdam en in Gooi en Vechtstreek

 • In de Antenne monitor van 2018 werden cafébezoekers ondervraagd. In 2018 had van de cafébezoekers in Amsterdam 6,9% in de laatste maand paddo’s/truffels gebruikt. Voor LSD was dit 4,1% en voor DMT 1,1%. Deze percentages liggen met respectievelijk 6,5%, 2,7% en 0,5% iets lager onder de cafébezoekers in de Gooi en Vechtstreek. Het gebruik van paddo’s en DMT onder cafébezoekers in Amsterdam bleef in 2018 op hetzelfde niveau als 2014, maar voor LSD steeg het gebruik in diezelfde periode ​[5]​.
 • Sleutelfiguren in het Amsterdamse uitgaansleven signaleerden in 2018 dat klassieke psychedelica, zoals LSD, DMT en ayahuasca een kleine rol in het nachtleven spelen, maar wel vaker een gespreksonderwerp zijn in uitgaanskringen ​[5]​. Omdat de middelen vaak te complex of onbekend zijn in bredere kringen, lijkt de aandacht voor psychedelica zich niet meteen te vertalen in frequent gebruik ​[6]​.
 • Er lijkt wel groeiende belangstelling te zijn voor truffels onder de Amsterdamse panelleden; nieuw op de drugsmarkt zijn ‘liquid mushrooms’ (vloeibare psilocybine) (zie ook § 18.8.2). Ook zijn er groepen in het panelnetwerk die in de afgelopen jaren hebben deelgenomen aan ayahuascaceremonies ​[7]​.
 • Microdoseren (prevalenties ontbreken), de therapeutische toepassingen en de geestverruimende effecten (zie ook § 18.1) spreken een breed publiek aan, variërend van “psychonauten, creatieve zzp’ers tot studenten” ​[6]​.
 • Van belang is dat Amsterdam vaak trendsettend is en dus (nog) niet maatgevend is voor de situatie elders in het land.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Monshouwer K, Van Miltenburg CJA, Van Beek RJJ, Den Hollander W, Schouten F, Blankers M, et al. Het Grote Uitgaansonderzoek 2020: Uitgaanspatronen, middelengebruik, gezondheid en intentie tot stoppen of minderen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Utrecht: Trimbos-instituut; 2021.
 2. 2.
  Monshouwer K, Van der Pol P, Drost YC, Van Laar MW. Het Grote Uitgaansonderzoek 2016: Uitgaanspatronen, middelengebruik en preventieve maatregelen onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen [Internet]. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016. Available from: https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1494-het-grote-uitgaansonderzoek-2016
 3. 3.
  Benschop A, Nabben T. Antenne Gooi en Vechtstreek 2019: Zicht op middelengebruik onder jonge mensen in de regio. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Jellinek; 2020.
 4. 4.
  Korf DJ, Benschop A, Nabben T. Antenne Gooi en Vechtstreek 2018. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Jellinek.; 2019.
 5. 5.
  D.J. Korf, T. Nabben, A. Benschop. Antenne 2018: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Rozenberg Publishers; 2019.
 6. 6.
  Nabben T, Benschop A. Antenne 2019: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2020.
 7. 7.
  Benschop A, Nabben T. Antenne Amsterdam 2021: Trends in gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere drugs. Hogeschool van Amsterdam; 2022.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.