HomeTabak12.2.4 Elektronische sigaret en meeroken

12.2.4 Elektronische sigaret en meeroken

Elektronische sigaret

In 2020 gebruikte 1,1% van de volwassenen van 18 jaar en ouder wel eens de e-sigaret (zie onderstaande tabel). Van de volwassenen van 18 jaar en ouder gebruikte 0,7% elke dag de e-sigaret en gebruikte 0,5% wel eens de e-sigaret maar niet elke dag. Rokers gebruikten ook vaker wel eens een e-sigaret, 2,5% van de dagelijkse rokers en 3,9% van de niet-dagelijkse rokers ​[1]​. Sommige rokers proberen de e-sigaret te gebruiken als hulpmiddel om te stoppen of te minderen met roken. In de e-sigaret schuilt echter het gevaar dat deze als opstap gaat werken om de gewone sigaret te gaan roken ​[2]​.

Tabel 12.2.6         Percentage gebruikers van de e-sigaret in de bevolking van 18 jaar en ouder naar geslacht. Peiljaar 2020

                             

Meeroken

Een niet-roker is een regelmatige meeroker, als hij of zij minstens één keer per week binnen een huis of gebouw wordt blootgesteld aan de tabaksrook van een ander. Van de niet-rokers van 18 jaar en ouder werd in 2020 ongeveer 1 van de 9 niet-rokers binnen een huis of een gebouw regelmatig blootgesteld aan de tabaksrook van een ander (11,2%, zie onderstaande tabel). Elke dag binnen een gebouw of binnen een huis meeroken kwam voor bij 4,5% van de niet-rokers. Elke week meeroken, maar niet elke dag, kwam voor bij 6,8% van de niet-rokers ​[1]​. Het binnen meeroken door niet-rokers komt vaker voor bij mannen (12,4%), niet-rokers tussen de 18 en 24 jaar (27,5%), niet-rokende middelbaar opgeleiden (14,5%), en niet-rokers met een niet-Westerse migratieachtergrond (15,6%) ​[1]​.

Tabel 12.2.7         Percentage niet-rokende volwassenen van 18 jaar en ouder dat regelmatig (minstens één keer per week) binnen een gebouw of huis meerookt naar geslacht. Peiljaar 2020

 

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Bommelé J, Willemsen M. Factsheet: Kerncijfers roken 2020. Utrecht: Trimbos-instituut, Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging; 2021.
  2. 2.
    Tabaknee.nl. Nieuw onderzoek bevestigt: tabak en e-sigaret zijn elkaars opstap [Internet]. 2021. Available from: https://web.archive.org/web/20210901090531/https://www.tabaknee.nl/nieuws/item/2421-nieuw-onderzoek-bevestigt-tabak-en-e-sigaret-zijn-elkaars-opstap.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.