HomeTabak12.2.3 Gebruikspatronen

12.2.3 Gebruikspatronen

Aantal sigaretten

De rokers van 18 jaar en ouder rookten in 2020 gemiddeld 10,5 sigaretten per dag (zie onderstaande tabel). Tussen mannen en vrouwen is hierin geen statistisch significant verschil gevonden. Laagopgeleide rokers roken meer dan hoogopgeleide rokers. De laagopgeleide rokers roken gemiddeld 12,7 sigaretten per dag, de hoogopgeleide rokers roken gemiddeld 7,7 sigaretten per dag ​[1]​.

Tabel 12.2.4         Gemiddeld aantal sigaretten per dag per roker onder rokers van 18 jaar en ouder naar geslacht. Peiljaar 2020

Zwaar roken

Een zware roker rookt gemiddeld 20 of meer sigaretten en/of shagjes per dag. In 2020 was 3,2% van de  bevolking van 18 jaar en ouder een zware roker (zie onderstaande tabel) ​[1]​. Daarmee was 16% van de rokers een zware roker.

  • Zwaar roken komt meer voor onder mannen (3,8%) dan onder vrouwen (2,7%).
  • Zwaar roken komt meer voor onder mensen van 25 jaar en ouder dan onder mensen van 18-24 jaar.
  • Vergeleken met het percentage van 3,2% in de algemene bevolking, ligt het percentage zware rokers hoger onder laagopgeleiden (5,5%) ​[1]​.

Tabel 12.2.5         Percentage zware rokers onder de bevolking van 18 jaar en ouder naar geslacht en leeftijdsgroep. Peiljaar 2020

Aanvullende informatie

Bronnen

  1. 1.
    Bommelé J, Willemsen M. Factsheet: Kerncijfers roken 2020. Utrecht: Trimbos-instituut, Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging; 2021.

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.