HomeTabak12.2.3 Gebruikspatronen

12.2.3 Gebruikspatronen

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van tabak in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut ​[1]​. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

Aantal sigaretten

De rokers van 18 jaar en ouder rookten in 2021 gemiddeld 9,9 sigaretten per dag (zie onderstaande tabel). Mannen rookten gemiddeld iets meer dan vrouwen (10,5 versus 9,2 sigaretten per dag).

Tabel 12.2.4         Gemiddeld aantal sigaretten per dag per roker onder rokers van 18 jaar en ouder naar geslacht. Peiljaar 2021

Zwaar roken

Een zware roker wordt gedefinieerd als iemand die gemiddeld 20 of meer sigaretten of shagjes per dag rookt. In 2021 was 2,7% van de  bevolking van 18 jaar en ouder een zware roker (zie onderstaande tabel). Daarmee was 13,3% van de rokers een zware roker.

  • Zwaar roken komt meer voor onder mannen (3,6%) dan onder vrouwen (1,9%). Ook komt zwaar roken meer voor onder mensen van 35 jaar en ouder (3,0%) dan onder mensen van 25-34 jaar (1,9%). Onder mensen met een lage opleiding ligt het percentage zware rokers hoger dan onder mensen met een middelbare opleiding (4,4% tegenover 2,9%), en dit percentage ligt het laagst onder mensen met een hoge opleiding (1,7%).

Tabel 12.2.5         Percentage zware rokers onder de bevolking van 18 jaar en ouder naar geslacht, leeftijdsgroep en opleidingsniveau. Peiljaar 2021

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.