HomeTabak12.2.3 Gebruikspatronen

12.2.3 Gebruikspatronen

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van tabak in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

Aantal sigaretten

De rokers van 18 jaar en ouder rookten in 2022 gemiddeld 9,5 sigaretten per dag (zie onderstaande tabel). Mannen rookten gemiddeld 9,9 sigaretten per dag en vrouwen rookten gemiddeld 9,0 sigaretten per dag.

Tabel 12.2.4         Gemiddeld aantal sigaretten per dag per roker onder rokers van 18 jaar en ouder naar geslacht. Peiljaar 2021

Zwaar roken

Een zware roker wordt gedefinieerd als iemand die gemiddeld 20 of meer sigaretten of shagjes per dag rookt. In 2022 was 2,4% van de bevolking van 18 jaar en ouder een zware roker (zie onderstaande tabel). Daarmee was 12,7% van de rokers een zware roker.

  • Zwaar roken komt meer voor onder mannen (3,1%) dan onder vrouwen (1,8%). Ook komt zwaar roken meer voor onder laagopgeleiden (4,3%), gevolgd door de middelbaar opgeleiden (2,8%) en de hoogopgeleiden (1,0%). Er werden voor zwaar roken geen statistisch significante verschillen gevonden tussen de leeftijdsgroepen 18-24 jaar, 25-34 jaar en 35 jaar en ouder.

Tabel 12.2.5         Percentage zware rokers onder de bevolking van 18 jaar en ouder naar geslacht, leeftijdsgroep en opleidingsniveau. Peiljaar 2021

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.