HomeGebruik: algemene bevolking18.2.3 Gebruikspatronen

18.2.3 Gebruikspatronen

In het kort: De meeste gebruikers van psychedelica (paddo’s en truffels) gebruiken paddo’s en/of truffels één of enkele keren per jaar.

Deze paragraaf beschrijft kerngegevens over het gebruik van paddo’s en truffels in de volwassen bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A), uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. De LSM-A is een onderzoek dat parallel loopt aan de Gezondheidsenquête en dieper ingaat op het gebruik van alcohol, drugs, tabak en andere middelen (bijlage A1 en A2).

In de LSM-A is gevraagd naar de mate van gebruik van paddo’s en truffels. Omdat het hier om relatief kleine aantallen respondenten gaat moeten de resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd. Het laatste-jaar-gebruik van LSD en ayahuasca is te klein om uit te splitsen naar gebruiksfrequentie.

Mate van gebruik

  • Van de laatste-jaar-gebruikers van paddo’s gebruikte ruim de helft (56,9%) het middel één keer in 2022. Een kleinere groep (34,7%) gebruikte het middel een paar keer, maar minder dan maandelijks. Ten minste maandelijks gebruik kwam onder een relatief kleine groep gebruikers (8,4%) voor.
  • Van de laatste-jaar-gebruikers van truffels gebruikte eveneens ruim de helft (58,7%) één keer truffels in het laatste jaar. Ongeveer een derde (32,9%) gebruikte een paar keer maar minder dan maandelijks, en 8,3% gebruikte maandelijks of vaker.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.