HomeGebruik: algemene bevolking18.2.2 Gebruik onder groepen in de algemene bevolking

18.2.2 Gebruik onder groepen in de algemene bevolking

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van paddo’s en LSD in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Vanaf 2016 wordt het gebruik van truffels uitgevraagd in de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A). Aanvullende gegevens zijn eveneens afkomstig uit de LSM-A (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld. Vanwege verschillen in dataverzameling, vragenlijst en methoden kunnen de cijfers van de Gezondheidsenquête en de LSM-A niet rechtstreeks vergeleken worden.

De cijfers over het ooit- en laatste-jaar-gebruik van LSD, paddo’s en truffels kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond en stedelijkheid. Het aantal laatste-maand-gebruikers in de steekproef is te klein om nader uit te splitsen naar deze demografische kenmerken.

Geslacht

Meer mannen dan vrouwen gebruiken LSD, paddo’s en/of truffels. Het verschil tussen mannen en vrouwen is groter bij het ooitgebruik dan bij het laatst-jaar-gebruik.

 • Bijna drie keer zoveel mannen als vrouwen hebben ervaring met LSD. Het laatste-jaar-gebruik ligt onder mannen ruim twee keer hoger dan onder vrouwen.
 • Het ooitgebruik en laatste-jaar-gebruik van paddo’s ligt ongeveer twee keer hoger onder mannen dan onder vrouwen.
 • Ongeveer drie keer meer mannen dan vrouwen hebben ervaring met truffels of hebben truffels in het laatste jaar gebruikt.

Leeftijd

Het gebruik van LSD en paddo’s komt het meest voor onder twintigers (zie onderstaande figuur).

 • In 2021 had ongeveer één op de twintig twintigers (4-5%) ervaring met LSD, tegenover ongeveer 0,5-1% van de 18-19-jarigen en 50-plussers. Het laatste-jaar-gebruik lag met 2,6% het hoogst onder 20-24-jarigen.
 • De gemiddelde leeftijd van alle laatste-jaar-gebruikers van LSD was 28,7 jaar.
 • Iets meer dan een tiende van de 25-29-jarigen (11,1%) en dertigers (10,8%%) had in 2021 ervaring met paddo’s, vergeleken met iets meer dan een twintigste van de 18-19-jarigen (5,4%) en minder dan 0,5% van de 65-plussers. Het gebruik van paddo’s in het laatste jaar lag het hoogst onder twintigers (2,3%-3,5%) en het laagst onder 50-plussers (0,1%).
 • De gemiddelde leeftijd van alle laatste-jaar-gebruikers van paddo’s was 31,6 jaar in 2021.
 • Bijna 10% van de 25-29-jarigen had in 2020 ervaring met truffels, tegenover 2,5% van de 18-19-jarigen en bijna 0% van de 50-plussers. Het gebruik van truffels in het laatste jaar is het hoogst onder twintigers (2,1-2,6%) en het laagst onder 50-plussers (0%).
 • De gemiddelde leeftijd van alle laatste-jaar-gebruikers van truffels was 27,9 jaar in 2020.

Opleidingsniveau

Meer hoogopgeleiden dan middelbaar- en laagopgeleiden gebruiken LSD, paddo’s en/of truffels (onderstaande tabel). Hoogopgeleide personen hebben drie keer zo vaak ervaring met LSD- en paddogebruik als laagopgeleiden.

Migratieachtergrond

 • Volwassenen met een westerse migratieachtergrond hebben vaker ervaring met het gebruik van LSD dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Het laatste-jaar-gebruik ligt daarentegen hoger onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond dan onder mensen met een Nederlandse achtergrond.
 • Het gebruik van paddo’s (ooit en laatste-jaar) en truffels (ooit) is het hoogst onder mensen met een westerse migratieachtergrond, ten opzichte van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond of mensen met een Nederlandse achtergrond.

Stedelijkheid

Het gebruik van LSD, paddo’s en truffels komt meer voor in grote steden dan elders.

 • In (zeer) stedelijke gebieden is het gebruik van LSD ooit in het leven ongeveer drie tot vier keer hoger dan in matig of weinig/niet stedelijke gebieden en het gebruik in het laatste jaar is acht keer hoger.
 • In (zeer) stedelijke gebieden ligt het percentage ooit- en laatste-jaar-gebruik van paddo’s ruim twee keer hoger dan elders in Nederland.
 • Het ooit- en laatste-jaar-gebruik van truffels ligt twee tot vier keer hoger in (zeer) stedelijke gebieden dan in matig of weinig/niet stedelijke gebieden.

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.