HomeCannabis3.2.3 Gebruikspatronen en wijze van verkrijgen

3.2.3 Gebruikspatronen en wijze van verkrijgen

In het kort: Wiet is de meest gebruikte soort cannabis. Cannabis wordt vaak gerookt in een joint gemengd met tabak. De cannabis wordt vaak door de gebruiker gekocht in een coffeeshop. De meeste laatste-jaar-gebruikers en laatste-maand-gebruikers roken niet meer dan 1 joint op een ‘typische blowdag’. In 2022 gebruikte bijna een derde (30,7%) van de laatste-maand-gebruikers cannabis (bijna) dagelijks.

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft kerncijfers over het gebruik van cannabis in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

Kerncijfers over cannabisgebruik in de bevolking van 18 jaar en ouder zijn vanaf 2015 beschikbaar. Voor meer informatie over de Gezondheidsenquête zie bijlage A1 en voor meer informatie over de Leefstijlmonitor zie bijlage A2.

Mate van consumptie

In de Gezondheidsenquête van 2022 is aan de cannabisgebruikers gevraagd hoeveel joints ze gemiddeld roken per typische blowdag. De meeste laatste-jaar- en laatste-maand-gebruikers roken niet meer dan 1 joint op een ‘typische blowdag’. Wiet is de meest gebruikte soort cannabis.

 • De meeste gebruikers roken cannabis gemengd met tabak in een joint. Dit wordt ook wel ‘blowen’ genoemd. Het gemiddeld aantal joints dat op een ‘typische blowdag’ wordt gerookt is onder laatste-jaar-gebruikers 1,6 joints, onder de laatste-maand-gebruikers 2,0 joints en onder de (bijna) dagelijkse gebruikers 3,4 joints.
 • Onder de (bijna) dagelijkse gebruikers steeg het gemiddeld aantal joints per blowdag van 2,5 joints in 2015 naar 3,4 joints in 2022. Onder de laatste-jaar- en laatste-maand-gebruikers bleef het gemiddeld aantal joints per blowdag ongeveer gelijk tussen 2015 en 2022.
 • Van de laatste-jaar-gebruikers gebruikt 8,7% cannabis niet in een joint maar op een andere manier, van de overige laatste-jaar-gebruikers rookt 67,4% niet meer dan 1 joint per ‘typische blowdag’. Van de laatste-maand-gebruikers gebruikt 7,3% cannabis niet in een joint maar op een andere manier, van de overige laatste-maand-gebruikers rookt 56,0% niet meer dan 1 joint per ‘typische blowdag’. Onder de (bijna) dagelijkse gebruikers gebruikt 7,4% cannabis niet in een joint maar op een andere manier, van de overige (bijna) dagelijks gebruikers rookt 23,1% niet meer dan 1 joint per ‘typische blowdag’.
 • Wiet is de meest gebruikte soort cannabis. Ongeveer 60% van de laatste-jaar- en laatste-maand-gebruikers gebruikt meestal wiet. Ongeveer een op de vijf gebruikers gebruikt meestal hasj.  Daarnaast gebruik ongeveer een op de vijf gebruikers hasj en wiet even vaak.

Aan laatste-maand-gebruikers is ook gevraagd op hoeveel dagen zij cannabis hebben gebruikt in de afgelopen maand. In 2022 gebruikte bijna een derde (30,7%) van de laatste-maand-gebruikers cannabis (bijna) dagelijks (zie figuur hieronder). Dat is 1,5% van de totale volwassen bevolking.

Figuur 3.2.3    Frequentie cannabisgebruik onder laatste-maand-gebruikers. Peiljaar 2020

Frequentie van gebruik onder laatste-jaar-gebruikers

In de Leefstijlmonitor 2022 (LSM-A) zijn extra vragen gesteld aan de laatste-jaar-gebruikers van cannabis over gebruikspatronen. Ongeveer de helft van de laatste-jaar-gebruikers gebruikte minder dan maandelijks.

 • Ongeveer de helft van de personen die in het afgelopen jaar cannabis gebruikten deed dit niet regelmatig: 13,8% gebruikte één keer en 32,4% gebruikte een paar keer maar minder dan één keer per maand. Daarnaast gebruikte 10,8% één keer per maand, 13,0% twee tot vier keer per maand, 10,2% twee tot drie keer per week en 19,9% (bijna) dagelijks. (Let op: In de Gezondheidsenquête is alleen aan de laatste-maand-gebruikers gevraagd hoe vaak zij cannabis gebruiken).
 • Meer dan de helft van de gebruikers (58,8%) gebruikt cannabis meestal op weekenddagen. Vergeleken met andere middelen wordt cannabis vaker (ook) door de week gebruikt. Een klein deel van de gebruikers (4,0%) gebruikt cannabis meestal op doordeweekse dagen. Iets meer dan een derde (37,2%) gebruikt cannabis zowel in het weekend als door de week.

Gebruikswijzen

In de LSM-A 2022 zijn ook vragen gesteld over de gebruikswijzen van cannabis. De meeste cannabisgebruikers roken cannabis in een joint gemengd met tabak.

 • De meeste cannabisgebruikers (84,3%) rookte in 2022 cannabis weleens (dus zelden, soms, meestal of altijd) in een joint gemengd met tabak. Andere gebruikswijzen komen veel minder vaak voor (bijv. cannabis puur roken of dampen).
 • In 2022 rookte 50,6% van de cannabisgebruikers cannabis altijd in een joint gemengd met tabak. Dit is vergelijkbaar met het percentage in 2020 (50,8%). Het percentage is in 2022 wel lager dan in 2016, toen rookte nog 66,1% van de gebruikers cannabis altijd in een joint gemengd met tabak.
 • Voor informatie over de schadelijkheid van de verschillende gebruikswijzen van cannabis zie § 3.7.

Tabel 3.2.5     Gebruikswijze van cannabis onder laatste-jaar-gebruikers. Peiljaar 2020

Wijze van verkrijgen

In de LSM-A 2022 is gevraagd hoe gebruikers aan hun cannabis komen. Cannabisgebruikers kopen het middel vaak zelf in een coffeeshop of krijgen het van anderen.

 • De helft van de laatste-jaar-gebruikers koopt de cannabis meestal zelf (49,6%). Ongeveer een derde (34,6%) van de gebruikers krijgt het meestal van anderen of rookt met anderen mee. Een op de zeven gebruikers (14,6%) koopt soms zelf cannabis en krijgt het soms van anderen. Een klein deel van de gebruikers (1,2%) kweekt zelf cannabis. Deze percentages verschillen niet van die van 2018 en 2020.
 • Van de cannabisgebruikers die de cannabis (soms) zelf kopen doet 64,4% dit altijd in een coffeeshop. Bijna 10% koopt meestal in een coffeeshop. Aankopen op andere plekken (bijv. via internet of bij een dealer thuis) kwamen veel minder vaak voor.

Figuur 3.2.4    Wijze van verkrijgen van cannabis door laatste-jaar-gebruikers van 18 jaar en ouder die meestal zelf cannabis kopen, peiljaar 2020

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2024. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.