HomeCannabis3.2.3 Gebruikspatronen en wijze van verkrijgen

3.2.3 Gebruikspatronen en wijze van verkrijgen

Snel naar:

Deze paragraaf beschrijft cijfers over het gebruik van cannabis in de bevolking van 18 jaar en ouder op basis van de Gezondheidsenquête, jaarlijks uitgevoerd door het CBS in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor (LSM-A) 2020 (zie bijlage A1 en A2). Daar waar resultaten zijn opgenomen uit de LSM-A, wordt dit apart vermeld.

Mate van consumptie

In de Gezondheidsenquête is in 2021 gevraagd naar het gemiddeld aantal joints dat gebruikers roken. Van de laatste-jaar- en laatste-maand-cannabisgebruikers roken de meesten niet meer dan 1 joint op een ‘typische blowdag’ en hun favoriete cannabisvariant is wiet.

 • Cannabis wordt vaak met tabak gerookt in een joint (ook wel ‘blowen’ genoemd). Het gemiddeld aantal joints dat op een ‘typische blowdag’ wordt gerookt is onder laatste-jaar-gebruikers 1,5 joints, onder de laatste-maand-gebruikers 1,8 joints en onder de (bijna) dagelijkse gebruikers 2,7 joints.
 • Van de laatste-jaar-gebruikers rookt 63,5% niet meer dan 1 joint, vergeleken met 56,2% van de laatste-maand-gebruikers en 35,9% van de (bijna) dagelijkse gebruikers.
 • Wiet is veruit de meest favoriete cannabisvariant. Ongeveer 60% van de laatste-jaar- en laatste-maand-gebruikers rookt meestal wiet, rond een kwart rookt meestal hasj, en een op de zeven geeft aan beide even vaak te gebruiken.

Aan laatste-maand-gebruikers werd ook gevraagd op hoeveel dagen zij in de afgelopen maand cannabis gebruikten. In 2021 gebruikte een derde (33,8%) van de laatste-maand-gebruikers cannabis (bijna) dagelijks (zie figuur hieronder). Dat is 1,7% van de totale volwassen bevolking van 18 jaar en ouder.

Figuur 3.2.3    Frequentie cannabisgebruik onder laatste-maand-gebruikers. Peiljaar 2020

Frequentie van gebruik onder laatste-jaar-gebruikers

Andere indicatoren van gebruikspatronen zijn geïnventariseerd in de aanvullende module Middelen van de Leefstijlmonitor 2020 (LSM-A) onder de laatste-jaar-cannabisgebruikers. In deze groep zijn ook gebruikers opgenomen die sporadisch (minder dan maandelijks) gebruiken.

 • Van degenen die in het afgelopen jaar cannabis één of meer keren gebruikten, deed meer dan de helft dit weinig frequent: 19,7% blowde één keer en 32,8% deed dit minder dan maandelijks. Daarnaast gebruikte 7,3% maandelijks cannabis, 13,2% twee tot vier keer per maand, 9,8% twee tot drie keer per week en 17,1% (bijna) dagelijks. (Let op: In de Gezondheidsenquête is de frequentie van gebruik alleen aan de laatste-maand-gebruikers uitgevraagd).
 • Vergeleken met andere drugs wordt cannabis vaak (ook) doordeweeks gerookt, ook al rookt een meerderheid meestal op weekenddagen. Bijna twee derde van de laatste-jaar-gebruikers (64,0%) gebruikt cannabis meestal op weekenddagen, ruim een derde (33,1%) gebruikt zowel op weekenddagen als doordeweekse dagen en 2,9% gebruikt meestal op doordeweekse dagen. In 2016 en 2018 was dit vergelijkbaar.

Gebruikswijzen

In 2020 werd in de LSM-A naar de wijze van cannabisgebruik gevraagd. De meeste cannabisgebruikers gebruiken het middel via joints.

 • De meerderheid (82,4%) rookte in 2020 cannabis wel eens (dus zelden, soms, meestal of altijd) via een joint (sigaret van cannabis vermengd met tabak). Andere gebruikswijzen komen minder voor (bijv. cannabis puur roken of dampen) en worden door minder dan één op de twintig gebruikers meestal of altijd toegepast.
 • In 2020 gebruiken minder mensen cannabis altijd in een joint (50,8%) dan in 2016 (66,1%), en meer mensen gebruiken nooit (17,5%) of zelden (13,6%) cannabis in een joint dan in 2016 (9,6% nooit; 8,1% zelden). Bij de andere gebruikswijzen zijn de veranderingen niet significant. Het lijkt er op dat een deel van de gebruikers van joints naar andere (minder schadelijke) gebruikswijzen is overgestapt.
 • Voor informatie over de schadelijkheid van de verschillende gebruikswijzen van cannabis zie § 3.7.

Tabel 3.2.5     Gebruikswijze van cannabis onder laatste-jaar-gebruikers. Peiljaar 2020

Wijze van verkrijgen

In de LSM-A 2020 is gevraagd hoe volwassenen hun cannabis verkrijgen. De meeste cannabisgebruikers kopen het middel meestal zelf.

 • Het grootste deel van de laatste-jaar-gebruikers geeft aan cannabis meestal zelf te kopen (46,9%) of het meestal te krijgen of met anderen mee te roken (37,7%); 13,4% zegt het soms te kopen en soms te krijgen; 2,1% geeft aan zelf cannabis te kweken. Deze percentages verschillen niet van die van 2018.
 • Van degenen die (soms) cannabis kopen, had in het afgelopen jaar bijna iedereen (wel eens) cannabis in een coffeeshop gekocht. Aankoop via andere wijzen kwam veel minder vaak voor.

Figuur 3.2.4    Wijze van verkrijgen van cannabis door laatste-jaar-gebruikers van 18 jaar en ouder die meestal zelf cannabis kopen, peiljaar 2020

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2023. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.