HomeCocaïne4.3.3 Studenten

4.3.3 Studenten

Studenten van het MBO en het HBO

In 2019 is het gebruik van cocaïne voor de derde keer gemeten in een landelijk onderzoek onder 4.167 studenten van 16 t/m 18 jaar van het MBO en HBO (tabel 11.3.5) ​[1]​.

 • Het ooitgebruik van cocaïne onder studenten van het MBO en het HBO lag op 2.6%. In de afgelopen maand had nog 0.9% cocaïne gebruikt. Jongens (3.4%) hebben vaker ooit cocaïne gebruikt vergeleken met meisjes (1.8%).
 • Voor de hele groep harddrugs (ecstasy, cocaïne, heroïne, amfetamine, LSD, crack of GHB) lag het ooitgebruik en laatste-maand-gebruik hoger onder 17-18-jarige MBO-studenten dan onder leeftijdgenoten van het HBO, maar de aantallen waren te klein om verschillen voor cocaïne apart te onderzoeken.
 • In 2019 hadden minder studenten van het MBO en HBO ervaring met cocaïne dan in 2017 en 2015, maar het gebruik in de laatste maand verschilde niet significant.

Tabel 4.3.3            Gebruik van cocaïne onder andere groepen scholieren en studenten

Gebruik in Amsterdam onder scholieren van de HAVO en het VWO en studenten van het MBO

In (zeer) stedelijke gebieden ligt het cocaïnegebruik hoger dan in matig- of niet-stedelijke gebieden. Ook onder Amsterdamse HAVO/VWO scholieren en MBO-studenten is gebleken dat het cocaïnegebruik hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (tabel 4.3.3) ​[2,3]​. Bij de interpretatie hiervan is het belangrijk om rekening te houden met verschillen in meetmethoden, waardoor een directe vergelijking niet mogelijk is.

 • Van de leerlingen uit klas 5 en 6 van de HAVO en het VWO in Amsterdam had 3% ooit cocaïne gebruikt. MBO-studenten in Amsterdam hebben vaker ervaring met cocaïne dan de HAVO en VWO-scholieren. Van de MBO-studenten had 9% ooit cocaïne gebruikt, 6% in het afgelopen jaar, en 3% in de afgelopen maand.
 • Bij de mannelijke studenten in Amsterdam lag het laatste-jaar-gebruik hoger dan bij de vrouwelijke studenten (9% tegenover 3%).
 • Amsterdamse studenten met een migratieachtergrond hadden in het afgelopen jaar minder vaak cocaïne gebruikt dan studenten met een Nederlandse achtergrond (4% tegenover 7%).
 • Van de Amsterdamse MBO-studenten die in het afgelopen jaar cocaïne hadden gebruikt, vond 19% dat ze te veel of te vaak cocaïne hadden gebruikt. Voor crack lag het ooitgebruik op 5%, lag het laatste-jaar-gebruik op 3%, en lag het laatste- maand-gebruik op 1%.

Aanvullende informatie

Bronnen

 1. 1.
  Van Dorsselaer S, De Beurs D, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16-18 jaar op het MBO en HBO 2019. Utrecht: Trimbos-instituut; 2020.
 2. 2.
  Dijkshoorn H, Schilthuis W, Van Bakkum F. Jeugd en genotmiddelen 2016: Onderzoek naar alcohol- en druggebruik in klas 5 en 6 van havo & vwo in Amsterdam. Amsterdam: GGD Amsterdam; 2016.
 3. 3.
  Nabben T, Luijk SJ, Benschop A, Korf DJ. Antenne 2016: Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg Publishers; 2017.

Hoe te verwijzen

  Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Vergroot lettertype