HomeNPS8.2.2 Demografische kenmerken algemene bevolking

8.2.2 Demografische kenmerken algemene bevolking

Aangezien de verzamelgroep ‘NPS-gebruikers’ zeer divers is, maar in Nederland in 2020 vooral bestaat uit 2C-B gebruikers, hebben de hiernavolgende gegevens met name betrekking op 2C-B gebruik. De cijfers over het gebruik van 2C-B kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond en stedelijkheid. Het aantal laatste maand gebruikers in de steekproef is te klein om nader uit te splitsen naar deze demografische kenmerken.

  • Meer mannen dan vrouwen hebben ervaring met 2C-B en hebben 2C-B in het laatste jaar gebruikt.
  • 2C-B-gebruik komt het meest voor onder 20-24-jarigen en 25-29-jarigen: een op de veertig mensen in deze leeftijdsgroepen gebruikte dit middel in het afgelopen jaar.
  • Het gebruik van 2C-B is (veruit) het hoogst in de groep hoogopgeleiden en het laagst in laagopgeleiden.
  • Volwassenen met een westerse migratieachtergrond gebruiken vaker 2C-B dan volwassenen met een niet-westerse migratieachtergrond. Volwassenen met een Nederlandse achtergrond zitten daar tussen in.
  • Gebruik van 2C-B komt meer voor in grote steden dan elders.
  • De gemiddelde leeftijd van de laatste-jaar-gebruikers van 2C-B is 26,4 jaar.

Tabel 8.2.1           Gebruik in het afgelopen jaar van 4-FA en 2C-B in de bevolking van 18 jaar en ouder naar demografie. Peiljaar 2020

Aanvullende informatie

Hoe te verwijzen

    Nationale Drug Monitor, editie 2022. . . Geraadpleegd op: . Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.